"Razlog tome što se ne usudimo djelovati
nije taj da su nam stvari teške. Stvari su nam
teške jer se ne usudimo djelovati."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Novo

Sri Radhastami - Slavljenje Krišnina najvećeg bhakte

Sacinandana Swami, kolovoz 2017.

Bilijuni bhakta okreću se Krišni da bi dobili Njegovu ljubav, ali koga Krišna voli?

Odgovor: Srimati Radharani.

Krišna ponekad provede cijelu noć ispod stabla voćke u vrtu rezidencije Radharanine svekrve. On želi biti s Radhom, ali svaki put kada se pomakne ili Je pozove oponašajući kukavicu, to probudi Jatilu, koja uvijek budno čuva Radhu. Krišna ne može izići iz grmlja ili sići sa stabala, ali On ipak ne odlazi. Nije li to ljubav?

Ponekad, Krišna cijelu noć čeka Radhu u kolibi na obali rijeke Yamune misleći: „Zasigurno će uskoro doći.
Nije li to ljubav?

Onda kada se Radha ljupko ljuti na Njega, Krišna se preruši u pjevačicu ili brijačevu ženu ili prosca sannyasija, itd., samo da se pomiri s Njom i da Joj udovolji… Jednom, samo da bi ukrao nekoliko dragocjenih trenutaka s Radhom, Gospodin se prerušio u brahmanu i rekao Jatili, Radhinoj sumnjičavoj svekrvi: „Najveći sam stručnjak koji tvoju snahu može poučiti obožavanju Boga Sunca. Jednostavno ne postoji brahmana koji ima veće znanje od Mene u sva tri svijeta.” Krišna nasmijava Radhu Svojim izmišljenim mantrama i pujama koje predstavlja Jatili.
Nije li to ljubav?

A ponekad, kada se Radha kupa uzvodno u rijeci Yamuni, Krišna uđe u Yamunu nizvodno nadajući se da će pasta od kurkume s Radhina tijela i cvijeće s Njezine pletenice teći nizvodno, dodirnuti Njegovo tijelo i postati Njegovo najveće blago.
Nije li to ljubav?

Srila Prabhupada je slavio Srimati Radharani kao uzvišenu Božicu bhakti (posvećenosti ispunjene ljubavlju koja se očituje u služenju Gospodina) koja ima iznimno privlačnu prirodu i utjecaj na Krišnu:

Krišna je uvijek privlačan svima a Radharani je privlačna Krišni. Kako možemo zamisliti položaj Srimati Radharani? Trebamo Je ponizno pokušati shvatiti i odati Joj poštovanje uz riječi, ‘Radharani, iznimno si draga Krišni, kći si Kralja Vrisabhanua i Krišnina si voljena. S poštovanjem Ti se klanjamo.’ Radharani je jako draga Krišni i ako Krišni pristupimo kroz Radharaninu milost, lako Ga možemo dostići. Ako Radharani preporuči bhaktu, Krišna ga odmah prihvati, koliko god taj bhakta bio budalast.(Srila Prabhupadau knjiziUzdizanje do svjesnosti Krišne, 5. poglavlje)

Ljubav uvijek preplavljuje sve granice. Rečeno je da je Radhino srce ocean ljubavi koji preplavljuje valovima samilosti sve one koji Joj se iskreno obrate.

Jednom, nakon naizgled duge razdvojenosti, Krišna je susreo Radhu i rekao Joj da će ispuniti bilo koju Njezinu želju. Njezin odgovor otkriva zašto je Radha Božica bhakti. Ona je zatražila:

Gospodine Moj, budi ljubazan i učini neka Te sa sigurnošću dostigne svatko tko želi samo Tebe i tko s tom željom dođe u područje Mathure. O, Gospodine, molim Te ukaži im Svoje prijateljstvo i razotkrij im se u Svome obliku dražesnog mladića pastira.” (Lalita-madhava 10.37)

Samilost Srimati Radharani dostupna je svim bhaktama. Srila Prabhupada nas ohrabruje da se molimo za samilost Srimati Radharani:

Koristeći Njegovu samilosnu prirodu koju predstavlja Radharani, bhakte se uvijek mole Radharani za Krišninu samilost.“(Nektar predanosti, 22. poglavlje)

Stoga, na ovaj poseban dan, oživimo svoju bhakti moleći se Srimati Radharani:

tapta-kancana-gaurangi radhe vrndavanesvari
vrsabhanu-sute devi pranamami hari-priye

Nudim poštovanje Radharani čija je tjelesna put nalik topljenu zlatu i koja je Kraljica Vrindavane. Kći si Kralja Vrisabhanua i iznimno si draga Gospodinu Krišni.

Izdvajamo

Sacinandanaswami Pilgrimage Sacinandanaswami PilgrimageOpširnije
Braj Care Braj CareOpširnije
Newsletter NewsletterOpširnije
All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter