"Duhovnim druženjem magla
koja nam prekriva svjesnost nestaje,
a put ispred nas postaje jasno vidljiv."
SacinandanaSwami.net
Online Shop