"Sve je u svjesnosti."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Novo

Kartik-inspiracije 2018. - 11. dan

Šokantno pismo

Napisao Sacinandana Swami

Netom prije početka mjeseca Kartika dobio sam pismo. Moram reći da je bilo šokantno i da ga ne mogu zaboraviti čak ni ovdje u Vrindavanu, dok sjedim i mantram, molim se i slušam o Krišni iz naših spisa. Pismo je napisao Srila Prabhupada 1972. g. (Satsvarupi, 10. 4.) i u njemu kaže:

„Sada sam vam dao sve, ali ne vidim uvijek čak ni osnovne principe napretka i primjećujem da ponekad zanemarujemo stvarnu svrhu života – to da poludimo za Krišnom. A umjesto toga se zanosimo velikim pričama. Stoga i dalje razmišljam kako će se stvari nastaviti.”

Prabhupada je primijetio da u njegovu mladom pokretu nisu uvijek bila prisutna osnovna načela napretka u duhovnom životu, kao što su odvojenost od iluzornih svjetovnih stvari i vezanost za Krišnu. Umjesto toga, osnovna su načela zamijenjena drugim stvarima. Skloni smo zanemarivanju istinske svrhe života, a to je, kako Prabhupada kaže, da poludimo za Krišnom.

Poludjeti za Krišnom znači misli zaokupiti Krišnom, što je moguće ako je um pročišćen.

U Vrindavanu su Goswamiji išli uokolo samo s jednim projektom: „Gdje si sada, Krišna? Gdje si sada, Radha? Lalita i Visaka, gdje ste? Jeste li kraj brda Govardhana ili možda kraj rijeke Yamune?”

A Prabhupada kaže: ako nam misli nisu zaokupljene Krišnomu, postanemo zaneseni “velikim pričama” - ispraznim raspravama bez duhovne važnosti.

Mjesec Kartik je divna škola u čijoj učionici možemo sve to ispraviti i naučiti misli zaokupiti Krišnom.

A to je većinom moguće usredotočenim mantranjem s razumijevanjem: ´Krišna je ovdje u mojem mantranju. Trebao bih se pobrinuti da dobro mantram.´ Također pomaže i proučavanje: Tko je Krišna? Što voli? Što najviše voli raditi? I tako dalje…

Doživimo ovaj mjesec kao školu u kojoj ćemo naučiti misli zaokupiti Krišnom.

Izdvajamo

Sacinandanaswami Pilgrimage Sacinandanaswami PilgrimageOpširnije
Braj Care Braj CareOpširnije
Newsletter NewsletterOpširnije
All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter