"Meditacija je metoda ulaska u
sveti prostor srca gdje te očekuje
cijeli duhovni svijet."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Novo

Kartik-inspiracije 2018. - 30. dan

Pronađite svoju “Misiju Jaladuta”

Napisao Sacinandana Swami

Ostao je samo još jedan dan u mjesecu Kartiku. To je jako dobro vrijeme za žetvu spoznaja i stavljanje istih u praksu. Povezano s timE, imam jednu inspiraciju za vas…

Nedavno smo u Bhaktivedanta Asramu, pokraj samoga brda Govardhan, proslavili Dan odlaska Srila Prabhupade. Sudjelovalo je nekoliko Prabhupadinih učenika koji su izlagali svoje ponude Srila Prabhupadi i govorili o svojim spoznajama. Zanimljivo, kroz sva se pojedinačna izlaganja provlačila nit poveznica: „Pronađite svoju Jaladutu.”

Srila Prabhupadi je njegov duhovni učitelj dao uputu da ide na zapad i Prabhupada je otišao na brodu zvanom Jaladuta (poštar na vodi). Bez obzira na sve prepreke s kojima se suočavao – kako na samom putu u Ameriku, tako i ondje – čvrsto se držao upute svoga duhovnog učitelja. Tako je od svoga duhovnog učitelja dobio energiju koja mu je pomogla da prijeđe prepreke. Svatko od nas treba odlučiti: ‘Hoću li živjeti život na temelju svjetovne snage svoga tijela, uma i talenata ili želim pristupiti božanskoj snazi?’ Slijeđenje uputa uzvišene čiste osobe pomoći će nam da pristupimo božanskoj snazi.

Svi koji su slijedili Srila Prabhupadine upute svjedočili su čudima u svom životu – koja nisu ostvarili vlastitom snagom, nego svjedočeći njegovoj sakti. Brod, “tijelo” Srila Prabupadnih instrukcija, vrlo je velik i ima mjesta za vas. Čak i ako trebate vlastitu malu kabinu, svoju privatnost, osoban izričaj, potražite uputu, držite je se čvrsto, i vidjet ćete da će vas pokretati božanska snaga, tako da za vas riječ “nemoguće” više neće postojati.

Izdvajamo

Sacinandanaswami Pilgrimage Sacinandanaswami PilgrimageOpširnije
Braj Care Braj CareOpširnije
Newsletter NewsletterOpširnije
All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter