"Prepuštanje kirtanu nalik je ukrcavanju
na brod koji nas brzo dovodi do svetog
prostora u srcu i u društvo Gospodina."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Japa & Kirtan Retreat

Japa i kirtan retreati

Japa i kirtan retreati sada se održavaju u svim dijelovima svijeta i sve su više traženi od strane bhakta i prijatelja Gospodina Krišne. Dopustite mi da vam pokušam objasniti čaroliju ovakvoga retreata. On pruža iskustvo istinske preobrazbe jer nudi puno više od pukih vještina koje nam pomažu da poboljšamo naše mantranje. Cilj mu je poboljšati vaš odnos s Radhom i Krišnom u Njihovome najmilostivijem obliku Svetoga Imena. Možda su iz toga razloga japa retreati postali toliko popularni. Evo što možete očekivati od japa retreata:

• jačanje vaše unutarnje povezanosti s Božanskim Parom
• nove uvide i tehnike povezane s mantranjem Svetoga Imena
• snažniju predanost mantranju Svetoga Imena bez uvreda
• nova iskustva u mantranju Svetoga Imena
• mogućnost da naučite kako proširiti granice vašega duhovnog života da biste mogli imati duboke i korisne duhovne spoznaje

Osobna bilješka: za mene je velika čast držati ove japa retreate po cijelome svijetu. Bio bih vrlo zahvalan kada biste došli u velikom broju kako bismo mogli stvoriti moćnu sangu (zajednicu) predanih mantrača.
 

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter