"Ponekad se svakome od nas sve
doima isprazno, osim žudnje naše duše
za pronalaskom vlastita istinskog puta."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Fotografije

Yoga is Music Retreat, Govinda Valley, Australija, 2012.

Naš prvi retreat sa Sacinandanom Swamijem i Madhavom u centru Govinda Valley, Australija, 2012.

Fotografije: Antony Brennan

Fotografije
Video
Lekcije
Prijenos uživo
All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter