"Razlog tome što se ne usudimo djelovati
nije taj da su nam stvari teške. Stvari su nam
teške jer se ne usudimo djelovati."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Fotografije

Radhadesh Mellows, 2013.

Poznata drevna molitva kaže: „U ovome dobu Kali nema drugoga načina, nema drugoga načina, nema drugoga načina za duhovni napredak od pjevanja svetih imena, svetih imena, svetih imena Gospodina Harija.“ (Caitanya Caritamrta, Adi 7.76)

Fotografije: Bimala Naysmith

Fotografije
Video
Lekcije
Prijenos uživo
All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter