"Svi možemo čuti, ali samo
nekolicina ljudi zna slušati."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

PROJEKTI

VIHE - Vrindavanski institut za više obrazovanje, Indija

VIHE je utemeljen kako bi se ispunila želja Srila Prabhupade (duhovnog učitelja Sacinandane Swamija) za obrazovnom institucijom u Vrindavani. U Krišninoj svetoj zemlji VIHE nudi idealne pogodnosti i ozračje za sve koji žele poboljšati svoju sadhanu, razviti odlike predanosti, uključiti se u ozbiljno studiranje, družiti se sa starijim bhaktama i biti osposobljeni u praktičnim vještinama povezanim sa svjesnošću Krišne i s njezinim predstavljanjem drugima.
Već više od 10 godina Sacinandana Swami drži dva godišnja retreata u sklopu VIHE-a: Govardhan i Japa i kirtan retreat. Govardhan retreat odvija se u podnožju svete planine Giriraje Govardhane, a Japa i kirtan retreat održavaju se na svetom mjestu rođenja Srimati Radharani.

Ako pogledate naše fotografije, možete dobiti uvid u predivno, premom ispunjeno ozračje svete dhame.


Za više informacija molimo posjetite www.vihe.org
 

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter