"Ponekad se svakome od nas sve
doima isprazno, osim žudnje naše duše
za pronalaskom vlastita istinskog puta."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

PROJEKTI

Bhaktivedanta College, Belgija

Sacinandana Swami posljednjih je 10 godina gostujući profesor na Bhaktivedanta Collegeu u Belgiji. Između ostaloga, drži godišnje japa i kirtan retreate s namjerom da sudionicima pomogne poboljšati mantranje – kako u japi tako i u kirtanu.

Za više informacija molimo posjetite www.bhaktivedantacollege.com
 

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter