"Duhovnim druženjem magla
koja nam prekriva svjesnost nestaje,
a put ispred nas postaje jasno vidljiv."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

PROJEKTI

Bhaktivedanta College, Belgija

Sacinandana Swami posljednjih je 10 godina gostujući profesor na Bhaktivedanta Collegeu u Belgiji. Između ostaloga, drži godišnje japa i kirtan retreate s namjerom da sudionicima pomogne poboljšati mantranje – kako u japi tako i u kirtanu.

Za više informacija molimo posjetite www.bhaktivedantacollege.com
 

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter