"Sve je u svjesnosti."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Pjevanje Svetih Imena

Tajna mantranja s bhakti

Napisao Sacinandana Swami

To je gotovo paradoks – tek kada odbacite želju za time da osobno uživate u mantranju, ono će vam donijeti neograničeni nektar. Da bismo shvatili ovaj misterij, moramo upitati: „Što je bhakti? Što je mantranje s devocijom?“

Kada mantramo s devocijom, ne mantramo za sebe, već za Krišnu. „Na koji način?“ Anukulyena! U povoljnom raspoloženju – sa željom da Krišni pružimo zadovoljstvo. Tako pjevač kirtane može misliti: „Želim da bhakte lijepo pjevaju i da Krišna uživa u njihovu obraćanju.“ Na taj način nismo nepažljivi u onome što činimo za Krišnu.

Krišna ima mnoge ekspanzije; tako možete mantrati za zadovoljstvo Nrsimhadeve ili za zadovoljstvo Sri Sri Radhe Syamasundare, itd.

Općenito govoreći, u predanom služenju svoju svjesnost morate naučiti povezati s tri stvari da bi vaše aktivnosti bile prožete s bhakti (i to je onda bhakti yoga ili predano služenje u svjesnosti Krišne).

Koje su to tajne bhakti?

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ

jñāna-karmādy-anāvṛtam

ānukūlyena kṛṣṇānu-

śīlanaṁ bhaktir uttamā

(Brs. 1.1.11)

Predano služenje, ili bhakti, podrazumijeva:

i. Djelovanje
ii. Za Krišnu
iii. U povoljnom raspoloženju

To je ono što treba naučiti.

To se naziva bhakti. Takve djelatnosti ne podrazumijevaju jnanu (usvajanje znanja), oslobođenje ni karmu (zadovoljenje osjetila), već su namijenjene Krišni.

Kada djelujete za Krišnu, u povoljnom raspoloženju, vaša praksa postaje jako slatka, puna okusa i ona će vam omogućiti da napustite materijalno uživanje osjetila iako ste možda okruženi automobilima, mobilnim telefonima i računalima.

Važno je da svoju praksu predanog služenja izvršavamo na takav način. U vezi s time, Srila Prabhupada je rekao:

„Samo pijući nektar pjevanja i slušanja o Gospodinovim zabavama možemo zaboraviti opijenost materijalnim postojanjem.” (SB 3.21.17, komentar)
 

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter