"Ponekad se svakome od nas sve
doima isprazno, osim žudnje naše duše
za pronalaskom vlastita istinskog puta."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Lekcije

Saranagati biblioteka

Nadahnjujuće lekcije Njegove Svetosti Sacinandane Swamija možete preuzeti na sljedećem linku:

www.saranagati-library.net

Uživajte u slušanju!
 

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter