"Kako ćete postati leptir?
Morate toliko snažno željeti letjeti,
da odustanete od identiteta gusjenice."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Lekcije

Saranagati biblioteka

Nadahnjujuće lekcije Njegove Svetosti Sacinandane Swamija možete preuzeti na sljedećem linku:

www.saranagati-library.net

Uživajte u slušanju!
 

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter