"Razlog tome što se ne usudimo djelovati
nije taj da su nam stvari teške. Stvari su nam
teške jer se ne usudimo djelovati."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Inspirativni tekstovi

Majka Vrindavana

Volim ići na hodočašća jer me ona čine stvarnijim. Putovanje hodočasnika traži odgovor na najvažnije pitanje: Kako doseći najslavniji, najispunjeniji život i savladati sve prepreke na putu?

MAJKA VRINDAVANA

Osvrćući se na svoje kvalifikacije,
ponekad želim odustati od pokušaja...
No može li išta biti “nemoguće”
kada nas Krišnina zemlja prihvati?

Budi hrabar, sklopi ruke i pomoli se:
„Prepun sam velikih nedostataka.
Ne posjedujem ni tračak vrline.
Jao! Ne zaslužujem čak ni pogled milostivih bhakta.
Iznova i iznova činim neoprostive uvrede prema tebi.
Ipak, O Vrindavana, ti si poput majke,
a ja poput tvoga sina. Molim te, ne napuštaj me.“


(Molitva Prabodhanande Saraswatija, Sri Vrindavana-mahimamrta, Sataka 10, stih 96)

Ne zaboravite, čak i jedno zrno prašine u Vrindavani ima moć da vam pokaže Božanski Par…

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter