"Vizija budućnosti daje nam više snage
nego prošlost koju želimo ostaviti iza sebe."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Inspirativni tekstovi

Preplavljen ljubavlju od Krišnine ljepote

Napisao Sacinandana Swami

Jednom su mog prijatelja bhaktu u intervjuu pitali koje bi savršenstvo bhakti poželio. Odgovorio je da je savršenstvo bhakti preplavljenost ljubavlju.

Danas sam pronašao ovaj predivan stih Srila Rupe Gosvamija koji opisuje kako se u srcu bhakte (onoga tko prakticira bhakti) pali plamen ljubavi koji premošćuje sve prepreke.

Tan-mohanatā, yathā —
vidūrān mārāgniṃ hṛdaya-ravi-kānte prakaṭayann
udasyan dharmenduṃ vidadhad abhito aga-paṭalam |
kathaṃ hā nas trāṇaṃ sakhi mukulayan bodha-kumudaṃ
tarasvī kṛṣṇābabhre madhurima-bharārko’bhyudayate
(Bhakti-rasamrta-sindhu 2.1.326)

Nalazim se u opasnosti!
Krišnina se slatkoća, poput sunca, uzdigla
na nebu Njegova tamnoplavog tijela.

To je sunce moje srce obavilo u plamen
poput dragulja suryakanta. (1)
U svim smjerovima stvara mnoge crvene oblake
i tjera mjesec dharme. (2)

Sada – uslijed velike snage
sunca Krišnine slatkoće
bijeli lopoč moga razuma,
kojeg uzdržava mjesečina,
klone i gubi svu snagu.

A sunce Krišnine slatkoće i dalje se ubrzano diže…
Što mi je sada činiti?
Kako se mogu izbaviti iz ovog stanja?

Jednom se Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura osvrnuo na nedostatak privlačnosti prema Krišni koji većina nas osjeća: Zapravo su svi privučeni sveprivlačnim Gospodinom – kao što je željezo privučeno magnetom. Iznimka je samo zarđalo željezo. Da bismo iz srca uklonili tu rđu, sravanam i kirtanam (slušanje o Krišninom imenu, obliku, odlikama i zabavama i njihovo slavljenje) naša je jedina prilika.

Kako istinito!

(1) Dragulji suryakanta skupljaju sunčeve zrake. Srca sakhija čista su i sjajna poput tog dragulja.
(2) Bog mjeseca predsjedavajuće je božanstvo pravičnog intelekta.

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter