"Duhovnim druženjem magla
koja nam prekriva svjesnost nestaje,
a put ispred nas postaje jasno vidljiv."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Novo

Kartik inspiracije 2019 Dan 28 - Istražite život koji dosad niste živjeli

Od Sacinandana Swamija

Istražite život koji dosad niste živjeli

Postoji izreka: "Shvatiš što si imao tek kada to izgubiš." Sjetio sam se ove izreke na dan odlaska moga uzvišenog duhovnog učitelja, koji smo proslavili istovremeno mirnim i inspirativnim obredom u Bhaktivedanta Ashramu.

Jedan bhakta koji je bio Srila Prabhupadin veoma blizak pomoćnik rekao je: "Sada kada nas je Srila Prabhupada napustio, mnogo bolje mogu vidjeti blaga koja nam je ostavio." Pun nade, dodao je: "Sada je vrijeme da proniknemo u sve darove, projekte, savjete i duboke uvide koje nam je dao i da otkrijemo širinu njegovih učenja."

Drugi se bhakta prisjetio događaja sa Srila Prabhupadom koji se odigrao u Melbournu. Prabhupada se upravo bio probudio nakon podnevnog odmora i došao u sobu gdje su se okupili bhakte. Rekao je: "Razmišljam o pismu koje sam danas primio. Osoba je napisala: ´Beznačajna sam i najpalija duša, no imam problem.´"

Prabhupada je tada utihnuo, pogledao bhakte i zatim rekao: "Pogledajte samo." Uočio je proturječnost u razmišljanju i početničku duhovnost. Kako bi beznačajna osoba mogla imati bilo što više od beznačajnih problema? "Da sam barem mogao trenirati svakog učenika ponaosob."

Za mene ovo predstavlja rastuću veličinu Srila Prabhupade. U svojim doticajima s njim, doživio sam da je uistinu bio veoma osoban. Bio je zainteresiran za moju dobrobit, za moje razumijevanje ispravnog, želio je najbolje za mene. Potaknut upravo time, Srila Prabhupada nam je dao brojne upute, mnogo mudrosti, divne projekte i prilike. Kada ih istražimo i primijenimo, čak i samo malo, vidjet ćemo kako se cijeli život razotkriva pred nama - život koji dotad nismo živjeli, život neograničenih mogućnosti.

Neograničenih mogućnosti zato što, vjerovali ili ne, kad god se povežete s uputama Srila Prabhupada, čak i samo jednom, dobit ćete snagu i opunomoćenje da je slijedite. To sam naučio na dan odlaska Srila Prabhupade.

Izdvajamo

Sacinandanaswami Pilgrimage Sacinandanaswami PilgrimageOpširnije
Braj Care Braj CareOpširnije
Newsletter NewsletterOpširnije
All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter