"Kako ćete postati leptir?
Morate toliko snažno željeti letjeti,
da odustanete od identiteta gusjenice."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Pjesme

Dopusti da se rodi promjena

Napisao Sacinandana Swami

Ona raste duboko u nama
Tiho, postojano
Poput novog života u utrobi.

No kada ispliva na površinu
Znat ćeš
‘Novo ja’ se rađa.

Nikada se ne opiri tom novom dolasku
Dopusti da život struji kroz tebe
Neometan.

Čak i ako te okrene naglavce
Vjeruj da je ono što dolazi
Bolje od onoga na što si navikao.

Zato kreni dalje
Vjeruj u čaroliju novih početaka
Dopusti da se rodi promjena.

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter