"Sve je u svjesnosti."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Novo

Inspiracije za Kartik 9. dan - Kupanje na Bahulastami

Dobrodošli u deveti dan inspiracija za Kartik.

Veselite se! Danas je blagdan. Cijeli Vrindavan pokušava doći na Radhino jezero, Radhakund, i u ponoć, kada se kaže da se to sveto jezero pojavilo, svi pokušavaju ući u jezero. Iako je ondje mnogo ljudi, ozračje je veselo i oplemenjujuće, uz puno pjesme i mnogo uzbuđenja.

Po čemu su Radhakund i susjedno jezero Syamakund ili Krsnakund toliko posebni? Drevni spis Vraja-riti-cintamani kaže: „Iz velike ljubaznosti prema ljudima u svijetu, kako bi mogli izravno kušati slatkoću Radhe i Krišne, Božanski par se pojavio u obliku ta dva jezera. Sjajeći od sreće, bhakte se kupaju u ova dva jezera.“

Srila Prabhupada je o tome govorio u Nektaru uputa. On kaže: „Rečeno je da će bhakta odmah razviti čistu ljubav prema Krišni po uzoru na gopije ako se jednom okupa u Radhakundu.“

Možemo se upitati: Je li to uistinu tako lako? Samo jedno kupanje u tom svetom jezeru i doseći su savršenstvo? Drugdje je objašnjeno da su ti blagoslovi poput sjemenja koje treba rasti i iz kojeg nakon nekog vremena izraste cvijet. To će se svakako dogoditi, naravno, osim ako ne učinite nešto posve neodgovarajuće i uništite sjeme. To kupanje mora biti posvećeno i učinjeno s iznimnim poštovanjem.

Predlažem da se pridružimo svima u Vrindavanu i okupamo se u umu.

Molim vas da sjednete i usredotočite um.

Pred vama se nalazi blistava voda Radhakunda.

Odajte puno poštovanje pa poškropite glavu s tri kapi vode.

Prvo želite biti sigurno da ćete glavom obazrivo primiti vodu i zatim

možete s poštovanjem ući u jezero i triput se umočiti… jedan, dva, tri.

Kako biste postali svjesniji koliko je posebno ono što ste učinili,

možete izgovoriti sljedeću molitvu

„Srimati Radharani je Sri Krišni najdraža. A Njezino jezero, poznato kao Radhakund, također Mu je veoma drago. Od svih gopija, Srimati Radharani je svakako najvoljenija.“

Kako bismo završili ovu predivnu meditaciju, triput ćemo izgovoriti Jay Jay Sri Radhe… Syam. Molim vas, pridružite mi se: Jay Jay Sri Radhe. Jay Jay Sri Radhe. Jay Jay Sri Radhe Syam!

Predivno. Do sutra.

https://soundcloud.com/sacinandanaswami/ki-9-a-bahulastami-bath

Izdvajamo

Sacinandanaswami Pilgrimage Sacinandanaswami PilgrimageOpširnije
Braj Care Braj CareOpširnije
Newsletter NewsletterOpširnije
All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter