"Meditacija je metoda ulaska u
sveti prostor srca gdje te očekuje
cijeli duhovni svijet."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Meditacije

Bhuta-suddhi

Po prirodi sam vječni sluga Krišne, no zbog svoje loše sreće, prema Njemu se odnosim neprijateljski od pamtivijeka. Stoga se poistovjećujem sa svojim tijelom i neprestano lutam u krugu rađanja i umiranja u materijalnome svijetu, podnoseći goruće trostruke bijede. Sada, zbog neke nezamislive sreće, milošću moga duhovnog učitelja, dobivam znanje da sam Krišnin vječni sluga, individualno duhovno biće, posve odvojeno od gruboga i suptilnoga tijela. Tako sam po naredbi svoga duhovnog učitelja dostigao sreću da služim njegova lotosolika stopala i, slijedeći njegov put, lotosolika stopala Sri Caitanye Mahaprabhua i Sri Sri Radha-Syamasundare.

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter