"Sve je u svjesnosti."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Poučne priče

Svjetlo života

Napisao Sacinandana Swami

Jednom je živio guru koji je želio poučiti dvojicu svojih učenika dajući im praktičan zadatak: „Uzmite po 100 rupija“, rekao je, „i upotrijebite ih kako biste ispunili svoje sobe bilo čime što možete nabaviti. Vratit ću se za pet dana kako bih provjerio što ste učinili.“

Kada se vratio i posjetio sobu prvog učenika, vidio je da je ispunjena dronjcima. Taj je učenik mislio da na bilo koji način mora napuniti sobu, a kako su dronjci bili najjeftiniji, njih je odabrao. Naravno, guru je bio šokiran.

Kada je guru došao provjeriti drugu sobu, vidio je da je bila napunjena – ne samo jednom, već dva puta, a učenik mu je vratio 80 rupija i rekao: „Dragi učitelju, trebao sam samo 20 rupija da ispunim sobu dva puta.“

Zapalio je malu svjetiljku u sredini sobe, kao i jedan mirisni štapić. Svjetlo i miris širili su se posvuda, od vrha do dna, s lijeva na desno, sprijeda i straga.

Guru je odušljeveno rekao: „Doista si razumio. Život je posve nalik praznoj sobi. Trebao bi biti ispunjen svjetlošću znanja i mirisom službe, a ne odbačenim starudijama ovoga svijeta.“

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter