"Kako ćete postati leptir?
Morate toliko snažno željeti letjeti,
da odustanete od identiteta gusjenice."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Meditacije

Lotosolika stopala Radhe i Krišne

                                  

                                  

                             Sri Krišnina lotosolika stopala                   Radharanina lotosolika stopala

Tekst 1

candrardham kalasam tri-kona-dhanushi kham goshpadam proshthikam
sankham savya-pade ´tha dakshina-pade konashtakam svastikam
cakram chatra-yavankusam dhvaja-pavi jamburdhva-rekhambujam
bibhranam harim unavimsati-maha-lakshmy-arcitanghrim bhaje

Obožavam Gospodina Harija (Krišnu), čija stopala ukrašava 19 moćnih obilja. Na lijevome stopalu nalaze se polumjesec, ćup za vodu, trokut, luk, nebo, otisak kravljeg papka, riba i školjka, a na desnome stopalu osmerokut, svastika, disk, kišobran, zrno ječma, štap za gonjenje slonova, zastava, grom, plod jambu, uzlazna linija i lotos.

Tekst 2

cchatrari-dhvaja-valli-pushpa-valayan padmordhva-rekhankusan
ardhendum ca yavam ca vamam anu ya saktim gadam syandanam
vedi-kundala-matsya-parvata-daram datte ´nv asavyam padam
tam radham ciram unavimsati-maha-lakshmy-arcitanghrim bhaje

Obožavam Sri Radhu, čija stopala ukrašava 19 moćnih obilja. Na lijevome stopalu nalaze se kišobran, ari, zastava, grančica, cvijet, narukvica, lotos, uzlazna linija, štap za gonjenje slonova, polumjesec i zrno ječma, a na desnome stopalu trozubac, topuz, kočija, oltar, naušnice, riba, planina, i školjka.

Značenje povoljnih znakova:

POLUMJESEC (ardha-candra) – Ukazuje na to da lotosolika stopala Gospodina doista ispunjavaju želje bhakta. Pokazuje da su čak i polubogovi poput Gospodina Šive (čiji je simbol polumjesec) ukrasili vlastite glave tabanima Gospodinovih stopala. Također pokazuje da i oni bhakte koji ukrase svoje glave Gospodinovim stopalima mogu postati uzvišeni poput Gospodina Šive. Baš kao što Mjesec lije nektar svojim rashlađujućim zrakama, tako lotosolika stopala zalijevaju bhakte nektarom, uništavajući trostruke materijalne bijede. Kako bi umovi bhakta mogli prebivati do stopala Gospodina, ona na sebi nose simbol Mjeseca (koji je polubog ili predsjedavajuće Božanstvo uma). Baš kao što je Mjesec jedan, a ipak uništava tamu koju istovremeno vide mnogi, slično tome Gospodin, iako je jedan, ipak Svojom dovitljivošću može osloboditi mnogo duša odjednom. Polumjesec također pokazuje, budući da su Gospodinovi nokti na nožnim prstima nalik na deset prekrasnih punih Mjeseca, kako se nebeski Mjesec savio od srama i postao nalik polumjesecu.

ĆUP (kalasa) – Pokazuje da lotosolika stopala Gospodina posjeduju zlatni ćup pun čistog nektara dan na slobodnu uporabu predanim dušama; doista, oni nikada neće biti lišeni nektara jer ovaj ćup uvijek ostaje pun. Ova oznaka također pokazuje da iz Gospodinovih stopala teče nektar koji gasi goruće trostruke bijede bhakta u odvojenosti. Pun ćup simbol je koji pokazuje da nikakve nepovoljnosti ne mogu prići bhaktama. Gospodinova stopala donose valove sreće koja zrači iz božanske povoljnosti.

LUK (dhanu) – Otkriva da će oni koji uzmu utočište lotosolikih stopala Gospodina biti trajno oslobođeni svih briga i poteškoća. Također pokazuje da oni koji su zbunjeni u materijalnome svijetu ostaju nepokretni poput mete i ne dostižu lotosolika stopala, dok oni koji dostignu lotosolika stopala kao krajnji cilj ostaju ondje i nikada se ne vraćaju u materijalni svijet. Nadalje, kada um bhakte dosegne cilj, Gospodinova stopala, preplavljuje ga prema dok mu suze liju iz očiju.

NEBO (ambara) – Pokazuje da stopala Gospodina prožimaju cijelu kreaciju, kako unutar ove manifestacije tako i izvan nje. Također pokazuje da su stopala Gospodina, iako se nalaze posvuda, nevezana baš poput neba.

KRAVLJI PAPAK (gospada) – Ukazuje na to da osobama koje su uzele puno utočište u neprekinutoj meditaciji na Gospodinova stopala veliki ocean materijalnog postojanja postaje veoma mali i beznačajan poput vode koja stane u otisak kravljeg papka, te ga je stoga lako prijeći.

RIBA (matsya) – Pokazuje da upravo kao što riba ne može živjeti bez vode, slično tome predani bhakte ne mogu ni trenutka živjeti bez izravnog druženja s Gospodinovim lotosolikim stopalima. Također pokazuje da će sve najskrovitije želje i čežnje onih koji uzmu utočište Gospodinovih lotosolikih stopala biti doista ispunjene. Ova oznaka ukazuje i na veliku nestalnost uma. Baš kao što riba kolebljivo pliva ovamo i onamo, tako nakon mnogo meditacije lotosolika stopala Gospodina naposljetku ulaze u naše srce. Znak ribe također pokazuje da će Gospodinova lotosolika stopala početi prebivati u srcu osobe samo ukoliko je njezino srce otopljeno mekim osjećajima ljubavi; lotosolika stopala ne nalaze put do tvrda srca.

ŠKOLJKA (sankha) – Ovaj povoljni znak pokazuje da oni koji uzmu utočište Gospodinovih lotosolikih stopala uvijek bivaju spašeni od svih vrsta nevolja. Baš kao što se tijekom ceremonije aratija školjka koristi kako bi držala vodu koja se nudi netom poslije ghi-svjetiljke, slično tome lotosolika stopala Gospodina posjeduju transcendentalnu vodu koja Njegovome bhakti ublažava goruću vatru materijalnih bijeda. Školjka također objavljuje krajnju pobjedu za bhakte jer njezin znak na stopalima Gospodina sadrži cijeli ocean materijalnog postojanja, koji se lako može prijeći. Ona također pokazuje da oni koji uzmu utočište lotosolikih stopala Gospodina postaju posve neustrašivi.

DISK (cakra) – Ovaj znak sasijeca šest neprijatelja bhakta – požudu, ljutnju, pohlepu, iluziju, zavist i zbunjenost. Ukazuje na teja-tattvu ili načelo svjetlosti kojom Gospodin uništava tamu grijeha u srcima Svojih bhakta.

ŠTAP ZA GONJENJE SLONOVA (ankusa) – Pokazuje da meditacija na lotosolika stopala Gospodina ovladava umovima bhakta koji su nalik slonovima i drži ih na pravome putu. Također pokazuje da oni koji ustraju na putu prema stopalima Gospodina postaju najuzvišeniji među ljudima, baš kao što se osoba koja jaše na slonu nalazi na višem položaju od ostalih.

ZASTAVA (dhvaja) – Ovaj znak najavljuje da bhaktama koji meditiraju na Gospodinova stopala, Ona pružaju sigurnost i zaštitu od svih vrsta strahova.

GROM (vrajra) – Otkriva da meditacija na lotosolika stopala Gospodina razbija planinu karmičkih reakcija na bhaktina prošla djela u sitne djeliće. Također pokazuje da onaj tko se drži za lotosolika stopala Gospodina postaje jednako uzvišen poput Gospodina Indre (čije je oružje grom).

LOTOS (kamala) – Ovaj znak povećava pohlepu za nektarom u umovima bhakta koji su poput pčelica dok meditiraju na Gospodinova lotosolika stopala. Lotos također pokazuje da, isto kao što lotos raste iz vode, tako i oni čije su oči natekle od suza kada privinu božanska lotosolika stopala uz svoje srce dobivaju najveću dobrobit. Lotos također pokazuje da božica sreće Sri Laksmi Devi uvijek prebiva do Njegovih lotosolikih stopala vršeći poniznu službu. On simbolizira i iznimnu mekoću Gospodinovih stopala koja se mogu usporediti samo s laticama lotosova cvijeta; doista, nakon prvog pogleda na Krišnina lotosolika stopala, pomislili biste kako izravno gledate tek procvjetali lotosov cvijet. Ovaj znak isto tako otkriva da, baš kao što lotos cvate danju i zatvara se noću, slično tome oni koji ostaju usredotočeni u meditaciji na Gospodinova lotosolika stopala uvijek osjećaju cvjetajuće razotkrivanje blistavih sattvika ekstaza koje raspršuju tamu neznanja. Lotos također pokazuje da pčela bhaktina uma ne može letjeti iznad vezanosti za suhu jnanu (znanje) i vairagyu (odvojenost) bez iskušenja koje nudi vrhunski nektar lotosolikih stopala Gospodina.

CVIJET (puspa) – Znak cvijeta pokazuje da se božanska slava Gospodinovih stopala širi posvuda baš poput mirisa cvijeta. Također dočarava da Gospodinova stopala nisu tvrda, nego meka poput cvjetnih latica. I, kao što svaki plod sazrije nakon cvata biljke, tako svi duhovni plodovi sazrijevaju nakon što najprije procvatu do lotosolikih stopala Gospodina.

TOPUZ (gada) – Ovaj znak pokazuje da su Gospodinova lotosolika stopala sposobna kazniti slona grješne požude. Također pokazuje da će preci svih onih koji uzmu utočište lotosolikih stopala Gospodina također imati dobrobiti.

OLTAR (vedi) – Ovaj znak upućuje na to da su grijesi onih koji meditiraju na Gospodinova lotosolika stopala spaljeni kao da su položeni na žrtveni oltar. Nadalje, ukazuje na to da, baš kao što univerzum ima dobrobiti kada brahmane rade ponudu žrtvenoj vatri, slično tome oni koji ponude svoje umove u žrtvu Gospodinovim stopalima potiču univerzalnu dobrobit koja ima utjecaj na cijelu kreaciju.

KIŠOBRAN (catra) – Ovaj znak dokazuje da su oni koji uzmu utočište Gospodinovih lotosolikih stopala zaštićeni od neprekidne kiše materijalnih bijeda. Također pokazuje da oni koji sjede u sjeni stopala postaju uzdignuti baš poput maharaja (velikih kraljeva) kojima često drže kišobran iznad glava.
 

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter