"Razlog tome što se ne usudimo djelovati
nije taj da su nam stvari teške. Stvari su nam
teške jer se ne usudimo djelovati."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Nektarske molitve

Mama Mana Mandire

Napisao Srila Bhaktivinoda Thakura


mama mana mandire raha nisi-din
krishna murari sri krishna murari

O, Krsna Murari, danju i noću prebivaš u hramu moga srca, Sri Krsna Murari.


bhakti priti mala candana
tumi nio he nio cita-nandana

Molim Te, prihvati predanost, ljubav, cvjetne vijence i sandalovinu; prihvati ih, molim Te, Ti koji očaravaš moje srce!


jivana marana tava puja nivedana
sundara he mana-hari

U životu ili smrti obožavam Te ovim ponudama, utjelovljenju ljepote, Ti koji očaravaš srce!


eso nanda-kumar ara nanda-kumar
habe prema-pradipe arati tomar

Dođi, sine Nande Babe! O, sine Nande Babe, ponudit ću Ti arati svjetiljkom moje ljubavi.


nayana yamuna jhare anibara
tomara virahe giridhari

U odvojenosti od Tebe, vode rijeke Yamune neprestano liju iz mojih očiju, O, Ti koji držiš brdo Govardhanu!


vandana gane tava bajuka jivana
krishna murari sri krishna murari

Neka provedem život uronjen u pjevanje Tvojih slava, O, Krsna Murari, Sri Krsna Murari!

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter