"Duhovnim druženjem magla
koja nam prekriva svjesnost nestaje,
a put ispred nas postaje jasno vidljiv."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Nektarske molitve

Rasakhanova poezija

Rasakhan (oko 1534. – 1619.) stigao je u Vraju kao musliman. Očaran prekrasnim crnim dječakom pastirom ostao je ondje, uronjen u pjesmu o Krišninoj ljepoti i zabavama. Rasakhan nije promijenio svoje perzijsko ime jer su njegove meditacije i pjesme doista odražavale stanje njegova srca kao spremišta (khan) rase. Živeći u Vraji kao veliki svetac Vallabha-sampradaye, iznenađuje da je njegov samadhi bio temeljen na muslimanskoj tradiciji. Kada duša pronađe predmet svoje prirođene žudnje – Gospodina – ljubav prema Bogu može vrlo lako rasti. Ljubav voljenoga Gospodina ne ovisi o društvu ili religiji, ona nadilazi sve uobičajene i svjetovne prepreke osjećajima snažne žudnje i duboke ljubavne strasti za čistim i veselim carstvom, prebivalištem božanske duše.

Vrijedno raspoloženje

prana vahi ju rahain rijhi va para rupa vahi jihi vahi rijhayau
sisa vahi jina ve parase pada anka vahi jina va parasayau
dudha vahi ju duhayau ri vahi, dahi su sahi ju vahi dharakayau
aura kahan laun kahaun rasakhani ri bhava vahi ju vahi mana bhayau

Tvoja je životna snaga stvarna kada je Bog zadovoljan njome.
Ljepota je istinska kada Njega očara.
Glava ima vrijednost kada se pokloni do Njegovih stopala, a srce jest srce ako Ga dotakne.
Najbolje mlijeko ono je koje je pomuzao Krišna. Skuta je uzvišena kada je On posluži.
Što još Rasakhan može reći? Raspoloženje ima vrijednost ako zadovolji Njega.

Ono neshvatljivo

sesa, ganesa, mahesa, dinesa, suresahu jahi nirantara gavain
jahi anadi ananta akhanda acheda abheda su veda batavain
narada se suka vyasa rahain paci hare tau puni para na pavain
tahi ahira ki chochariyan chachiya bhari chacha pai naca nacavain

Polubogovi Sesh, Ganesh, Mahesh, Suresh i Dinesh neprestano pjevaju o Njemu
koji nema početka ili kraja, koji je bezgraničan, neuništiv, lišen mržnje i razotkriven u Vedama.
Narada, Sukha i Vyasa iscrpljeni su potragom za Njime. Nikako ne mogu pojmiti Njegove granice.
Ipak, mljekarice iz Vrindavane mogu učiniti da On zapleše - za gutljaj sirutke s dlanova njihovih ruku!

Sretna vrana

dhuri bhare ati sobhita syamaju taisi bani sira-sundara coti
khelata khata phirai angana paga painjani bajati piri kachoti
va chabi ko rasakhani bilokata varata kama kala nija-koti
kaga ke bhaga bade sajani hari-hatha so lai gayau makhana roti

Syam je prekrasan, s ljupkom pletenicom.
Prekriven je prašinom Vrindavane.
Dok svira, trčkara uokolo i jede u dvorištu, Njegove nanogvice zveckaju.
Ukrašen je žutim pojasom.
Rasakhan kaže: „Vidjevši tu ljepotu, odbacujem beskorisnog Kupida i milijune njegovih čarolija.
O prijatelju, koliko je sretna ona vrana koja je ugrabila kruh s maslacem iz ruke moga Krišne!“

Prvak Vraje

gunja garain sira morpakha aru cala gayanda ki mo mana bhavai
sanvaro nandakumara sabai brajamandali main brajaraja kahavai
saja samaja sabai sirataja au laja ki bata nahin kahi avai
tahi ahira ki chohariyan chachiya bhari chacha pai naca nacavai

Krišnin hod poput slona, ogrlica od gunja bobica
i paunova kruna očaravaju moj um.
On je garavi Nandin sin i svi Ga zovu ´prvakom Vraje´.
Jednostavno je najbolji, ukras Svoga kraja. Ne mogu dovoljno opisati koliko je veličanstven.
Ipak, mljekarice iz Vrindavane mogu učiniti da On zapleše - za gutljaj sirutke s dlanova njihovih ruku!

Ljupki Syam

mora kirita navina lasai makarakrita kundala lola ki dorani
jho rasakhana ghane ghana main damakai bibi damini capa ke chorani
mari hai jiva to jiva balaya biloka bajaya launana ki korani
kauna subhaya so avata syama bajavata bainu nacavata maurani

Krišnina kruna od svježeg paunova perja prekrasna je.
Njegove viseće naušnice u obliku krokodila doimaju se poput dvije munje
koje blistaju s vrhova luka ljubavi, probijajući tamni, gusti oblak.
Kada na mene baci pogled iz kutova Svojih očiju, potpuno sam izgubljen.
Slavim prizor dolaska moga ljupkog Syama. Paunovi se igraju dok On svira Svoju flautu.

Njegov sladak osmijeh

maina-manohara baina bajai su saje tana sohata pita pata hai
yaun damakai camakai jhamakai duti damini ki manau syama ghata hai
e sajani brajarajakumara ata cadhi pherata lala bata hai
rasakhani maha madhuri mukha ki musakani karai kulakani kata hai

Moj raspjevani Krišna očarava i Kupida.
Ljupko je ukrašen zlatnom tkaninom.
On vedro sjaji i svjetluca, poput munje koja probija tamni oblak.
O prijatelju, princ Vraje tada se uspeo na krov kako bi se igrao s crvenom loptom.
I zatim mi se tako slatko nasmiješio, da je moja veza sa svim drugim svjetovima potpuno uništena!

Mudri savjeti

meri sunau mati ai ali uhan jauni gali hari gavata hai
hari hai bilokati pranani ko puni gadha parain ghara avata hai
una tana ki tana tani braja main rasakhani samana sikhavata hai
taki panya dharau rapatay nahin vaha caro so dari phandavata hai

Slušaj, prijatelju! Ne dolazi na taj uski puteljak gdje Krišna svira Svoju flautu.
Ako odeš onamo i vidiš Ga, Krišna će ti zarobiti dušu i poslati te kući slomljena srca.
Rasakhan ti nudi mudre savjete: „Krišna je zaveo cijelu Vraju Svojim ugodnim melodijama.
Pažljivo koračaj i nemoj se poskliznuti! Njegova mreža bačena je u svim smjerovima.“

Zaglavljen

ja dina tain musakani cubhi cita ta dina tain nikasi na nikari
kundala lola kapola maha chabi kunjana tain nikasyo sukhakari
haun sakhi avata hi dagarain paga painda taji rijhai banavari
rasakhani pari musakani ke panani kauna ganain kulakani vicari

Od dana kada je Njegov osmijeh prostrijelio moje srce, pokušavam Ga iščupati odande, ali On ne želi otići!
Sve je započelo kada se Onaj najveće ljepote pojavio iz šumarka, s naušnicama koje su Mu se njihale uz obraze.
O, prijatelju! U tome trenutku napustio sam puteljak kako bih udovoljio Stanovniku Šume.
Rasakhan priznaje: „Pao sam pod utjecaj Njegova osmijeha i sada me nije briga za svjetovna mišljenja!“

Natapanje

eka samai jamuna-jala main saba majjana heta dhasin braja-gori
tyaun rasakhani gayau manamohana lai kara cira kadamba ki chori
nhai jabai nikasi banita cahun ora citai cita rosa karo ri
hara hiyain bhari bhavana so pata dine lala bacanamrita dhori

Jednoga dana mlade djevojke iz Vraje ušle su u rijeku Yamunu kako bi se okupale.
Tada je stigao šarmantni Krišna – utjelovljenje božanske naravi.
Ukrao im je odjeću i uspeo se na granu drveta kadamba.
Kada su izišle iz vode i nisu mogle pronaći svoju odjeću, djevojke su bile bijesne!
No kada su prihvatile poraz, srca su im bila ispunjena ljubavlju.
Krišna je tada vratio njihovu odjeću i natopio je nektarom Svojih riječi.

Beživotna

jala ki na ghata bharain maga ki na paga dharain
ghara ki na kachu karain baithi bharain sansuri
ekai suni lota gain ekai lota-pota bhain
ekani ke drigani nikasi aga ansu ri
kahai rasakhani so sabai braja banita vadhi
badhika kahaya haya bhai kula hansu ri
kariyai upayai bansa dariyai kataya
nahin upajaigau bansa nahin baje pheri bansuri

Na putu prema izvoru kamo je pošla napuniti svoju posudu, čula je Njegovu flautu.
Sada ne može zadržati svoja stopala na puteljku niti može dovršiti bilo kakav kućanski posao!
Samo ondje sjedi, duboko uzdišući.
Druga gopija koja je čula Krišninu flautu pala je beživotna na tlo, a treća se kotrljala po tlu, obilno lijući suze iz očiju.
Rasakhan pjeva: „Krišna ih je sve pobio! On je krvnik, a mi smo predmeti ismijavanja cijele naše okoline.
Sada moramo sasjeći svo bambusovo drveće i pobrinuti se da više nikada ne izraste,
kako Krišna nikada više ne bi svirao flautu od bambusa!“

Boja ljubavi

khelata phaga suhaga bhari anuragahin lalana ko jhari kai
marata kunkuma kesari ke picakarina main ranga ko bhari kai
gerata lala gulala lali mana mohini mauja mita kari kai
jata cali rasakhani ali madamatta mani-mana ko hari kai

Krišna obasipa blagoslovljene gopije obiljem ljubavi dok s njima slavi Holi.
Bacaju crveni prah i svoje pištolje na vodu pune šafranovom vodom.
Jedna očaravajuća žena prekrila je Krišnu crvenim prahom, koji je posramio ljepotu ljubavi.
Rasakhan kaže, „O prijatelju! Odlutala je, omamljena ljubavlju – srce joj je bilo obmanuto.“

Radhine suze

aye kaha kai kahie vrisabhana lali so lala driga jorata
ta dina tain ansuvana ki dhara ruki nahin jadyapi loga nihorata
vegi calo rasakhana balai laun kyo abhimana bhaunha marorata
pyare! sundara hoya na pyari abai pala adhika main braja borata

O, Krišna! Što si učinio? Od dana kada si Svoje oči sjedinio s Njezinima,
Radhine oči, unatoč tuđim utjehama, neprestano liju suze!
Rasakhan kaže, „Krišna, nektaru, brzo idi i lijepo se ponašaj! Zašto ponosno savijaš obrvu?
Voljeni! Nije li prekrasna Radha Tvoja najdragocjenija?
Pričekaš li makar još trenutak, natopit će cijelu Vraju Svojim suzama.“

Tijela u zanosu

mohini mohana son rasakhani acanaka bheta bhai bana mahin
jetha ki ghama bhai sukhadhama ananda hau anga hi anga samahin
jivana ko phala payau bhatu rasa-batana keli so torata nahin
kanha ko hatha kandha para hai mukha upara mora kirita ki chahin

Rasakhan promatra dok se Radha, Ona koja očarava, i Krišna, Onaj koji očarava, neočekivano susreću u šumarku.
Vatreno ljetno sunce preobraženo je u poplavu radosti dok blaženstvo uzburkava Njihova tijela.
O, prijatelju! Plod života nalazi se u govoru ljubavi. Igra ljubavnika ne poznaje kraj.
Krišna nježno polaže Svoju ruku na Radhino rame. Meka sjenka Njegove paunove krune poigrava se na Njezinu licu.

Ljubavne neprilike

piya so tuma mana karyo kata nagari aju kaha kinahun sikha dini
aise manohara pritama ke taruni baruni paga poncha navini
sundara hasa sudhanidhi so mukha nainani caina maharasa bhini
rasakhani na lagata tohin kachu aba teri tiya kinahun mati dini

O, mudra Radhe! Kako možeš biti ljuta na voljenog Krišnu? Tko te tome naučio?
Omiljeni Krišna toliko je privlačan da mlade lijepe djevojke glade Njegova stopala svojim ljupkim trepavicama.
Pogledaj Harijev ljupki osmijeh! Vidi Njegovo lice – riznicu eliksira!
Krišnine spokojne oči preplavljene su najvećim užicima.
Draga moja Djevo, nema li ovo prebivalište blaženstva nikakva značaja za Tebe? Jesi li sišla s uma?

Štale u Vraji

gvalana sanga jaibo bana aibo su gayana sanga
heri tana gaibo ha ha naina kahakata hain
hyan ke gaja moti mala varaun gunja malana pai
kunja sudhi ae haya prana dharakata hain
gobara ko garau su to mohi lagai pyarau kaha
bhayau mauna sone ke jatita marakata hain
mandara te unce yaha mandira hai dvarika ke
braja ke khiraka mere hiya kharakata hain

O, kako su Mi oči ispunjene sjećanjima na odlaske u šumu s Mojim prijateljima pastirima!
Sjećam se povrataka s kravama i sviranja melodija na flauti.
Odrekao bih se ogrlice pune velikih bisera za niz od gunja bobica iz vrindavanskih šuma.
Kada se sjetim tih šumskih sjenica, cijelo Moje biće drhće.
Draži mi je grumen balege vrindavanske krave od smaragda utisnutog u zlato.
Mogu posjedovati visoki hram u Dvaraki, ali od štala u Vraji moje srce snažno kuca.

Uddhava i gopije

joga sikhavata avata hai vaha kauna kahavata ko hai kahan ko
janati hain bara nagara hai para nekahu bheda lakhyau nahin hyan ko
janati na hama aura kachu mukha dekhi jiyain nita nandalala ko
jata nahin rasakhani hamain taji rakhanharau hai morapakha ko

Tko je ovaj čovjek i odakle dolazi?
Misli da je vrlo profinjen, no uistinu ne razumije ništa.
Jedino što mi znamo jest uvijek gledati u Sri Krišnu unutar srca.
Rasakhan pjeva: „Onaj Krišna koji nosi paunovo pero, naš je Zaštitnik. On nas nikada neće ostaviti.“

Zar nikada nisi volio?

kaha rasakhani sukha sampatti sumara kaha
kaha tana jogi hvai lagae anga chara ko
kaha sadhe pancanala kaha soe bica nala
kaha jiti lae raja sindhu ara-para ko
japa bara-bara tapa sanjama vayara-brata
tiratha hajara are bujhata labara ko
kinhaun nahin pyara nahin seyau darabara citta
cahyau na niharyau jo pai nanda ke kumara ko

Kakvog smisla ima da brojiš blago svojih svjetovnih zadovoljstava
ili da postaneš yogi tijela premazana pepelom? Kakvog smisla ima da sjediš oko pet vatri ili uranjaš u vodu?
Kakva je dobrobit prekooceanskih osvajanja posjeda ili pjevanja beskrajnih mantri?
Što se dostiže strogostima, postom ili hodočašćenjem na tisuće svetih mjesta?
O, budalo!
Pitam te, zar nikada nisi volio?
Nisi li služio u Božjem dvoru?
Zašto ne želiš vidjeti Krišnu, sina Nande?

Ponovno rođenje u Vraji

manusa ho to vahi rasakhani baso braja gokula ganva ke gvarana
jo pasu haun to kaha basu mero caraun nita nanda ki dhenu manjharana
pahana haun to vahi giri ko jo dharyau kara chatra purandara karana
jo khaga haun to basero karaun mila kalindi kula kadamba ki darana

Ako se ja, Rasakhan, moram opet roditi kao čovjek, želim živjeti u Vraji kao pastir u selu Gokul.
Ako moram biti životinja, što ću tada biti? Krava koja svakodnevno pase u Nandinu krdu.
Ako moram biti kamen, tada želim počivati na planini koju je Krišna držao Svojom rukom poput kišobrana koji je štitio od Indrine oluje.
Ako moram biti ptica, tada želim živjeti na granama stabla kadamba, pored rijeke Yamune.

Obožavanje bez napora

suniyai saba ki kahiye na kachu rahiyai imi bhava bagara main
kariyai brata nema sacai liye jina tain tariyai mana-sagara main
miliyai saba so durabhava bina rahiye satasanta ujagara main
rasakhani gubindahin yaun bhajiyai jimi nagari ko cita gagara main

Poslušajte svakoga, ali ne recite ni riječi. Na taj način boravite u svijetu.
Provodite svoje zavjete i praksu iskreno – oni će vas prenijeti preko oceana uma.
Svakoga pozdravljajte prijateljski i boravite u svjetlosti božanskoga druženja.
Rasakhan kaže: „Obožavajte Govindu onako kako seoska žena održava posudu s vodom na svojoj glavi – usredotočeno, bez napora.“


(*Isječci iz: The Poems of Rasakhan: Treasure House of Love, Shyamdas,
Pratham Peeth Publications, 2007 © Sacred Woods)

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter