"Meditacija je metoda ulaska u
sveti prostor srca gdje te očekuje
cijeli duhovni svijet."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Nektarske molitve

Kada će doći taj dan

Bhaktivinoda Thakura, Saranagati

 

(1)


kabe ha´be bolo se-dina amar
(amar) aparadha ghuci, suddha name ruci,
krpa-bale ha´be hrdoye sancar

Molim Te, reci mi, kada će doći taj dan – dan kada će moje uvrede skončati, a ukus za čisto Sveto Ime biti uliven u moje srce snagom božanske milosti?

 

(2)


trnadhika hina, kabe nije mani´,
sahisnuta-guna hrdoyete ani´
sakale manada, apani amani,
hoye aswadibo nama-rasa-sar

Osjećajući se nižim od vlati trave, primivši u svoje srce odliku snošljivosti, odajući poštovanje svim živim bićima, oslobodivši se lažnog ponosa – kada ću okusiti srž tekućeg nektara Svetoga Imena?

 

(3)


dhana jana ara, kobita-sundara,
bolibo na cahi deho-sukha-kara
janme-janme dao, ohe gaurahari!
ahaituka bhakti carane tomar

Bogatstvo, sljedbenike, prelijepe žene - opisane u svjetovnim stihovima – ne želim nijedan od tih tjelesnih užitaka. O, Gospodine Gaurahari, molim Te, podari mi čistu predanost Tvojim lotosolikim stopalima, život za životom.

 

(4)


(kabe) korite sri-krsna-nama uccarana,
pulakita deho gadgada bacana
baibarnya-bepathu ha´be sanghatana,
nirantara netre ba´be asru-dhar

Kada će, dok izgovaram božansko ime Sri Krišne, moje tijelo obuzeti zanosno blaženstvo, moje riječi biti zagušene osjećajima, moje tijelo podrhtavati u zanosu i izgubiti boju, a potoci suza neprestano teći iz mojih očiju?

 

(5)


kabe navadwipe, suradhuni-tate,
gaura-nityananda boli´ niskapate
naciya gaiya, beraibo chute,
batulera praya chariya bicar

Kada ću u zemlji Navadvipe trčati po obalama nebeske Gange i nevino klicati: „O, Gaura! O, Nityananda!“, plešući i pjevajući poput luđaka, napustivši sve obzire?

 

(6)


kabe nityananda, more kori ´doya,
charaibe mora visayera maya
diya more nija-caranera chaya,
namera hatete dibe adhikar

Kada će Gospodin Nityananda biti milostiv prema meni i osloboditi me iluzije svjetovnosti? Kada će mi dati sjenku Svojih lotosolikih stopala i dopustiti mi da dođem na tržnicu Svetog Imena?

 

(7)


kinibo, lutibo, hari-nama-rasa,
nama-rase mati´ hoibo bibasa
rasera rasika-carana parasa,
koriyaa mojibo rase anibar

Kupit ću i ukrasti draži imena Gospodina Harija i, potpuno opijen njima, postat ću oduzet. Dodirujući stopala velikih duša koje kušaju te draži, bit ću neprestano uronjen u nektar Svetog Imena.

 

(8)


kabe jibe doya, hoibe udoya,
nija-sukha bhuli´ sudina-hrdoya
bhakativinoda, koriya binoya,
sri-ajna-tahala koribe pracar

Kada će se u meni probuditi samilost za sve pale duše? Tada će ovaj Bhaktivinoda, zaboravljajući vlastitu sreću, ponizno i krotka srca, krenuti u širenje Tvoje uzvišene upute.
 

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter