"Kako ćete postati leptir?
Morate toliko snažno željeti letjeti,
da odustanete od identiteta gusjenice."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Nektarske molitve

Sri Vraja Nava Yuva Rajastakam

Napisao Srila Rupa Gosvami, Stava-mala

mudira madam udaram mardayann anga kantya
vasana ruci nirastambhoja kinjalka sobhah
tarunima taraniksa viklavad balya candro
vraja nava yuva rajah kanksitam me krisista
(1)

O mladi prinče Vraje, Tvoj tjelesni sjaj poražava ponos monsunskog oblaka. Sjaj Tvoje odjeće posramljuje raskoš lotosova cvijeta, a mjesec Tvoga djetinjstva pogođen je izlaskom sunca Tvoje mladosti. Molim Te, ispuni moju želju!


pitur anisam aganya prana nirmanthaniyah
kalita tanur ivaddha matri-vatsalya punjah
anuguna guru gosthi dristi piyusa vartir
vraja nava yuva rajah kanksitam me krisista
(2)

O mladi prinče Vraje, Ti neprestano pokrećeš bezbrojne vrste životnog zraka Svoga oca. Utjelovljenje si velike ljubavi Svoje majke i nektar si za oči starijih osoba koje su ti naklonjene. Molim Te, ispuni moju želju!


akhila jagati jaghran mugdha vaidagdhya carya
prathama gurur udagra sthama visrama saudhah
anupama guna raji ranjitasesa bandhur
vraja nava yuva rajah kanksitam me krisista
(3)

O mladi prinče Vraje, Ti si izvorni i najveličanstveniji učitelj svih čarobnih umijeća u cijelome univerzumu. Najuzvišenije si mjesto prebivanja transcendentalnog blaženstva i nenadmašivim odlikama očaravaš Svoje bezbrojne prijatelje. Molim Te, ispuni moju želju!


api madana parardhair duskaram vikriyormim
yuvatisu nidadhano bhru dhanur dhunanena
priya sahacara varga prana minambu rasir
vraja nava yuva rajah kanksitam me krisista
(4)

O mladi prinče Vraje, podižući obrve unosiš valove nemira u umove mladih djevojaka koje ne mogu izazvati ni bilijuni Kupida. Ocean si u kojemu se igraju ribolika srca Tvojih dragih prijatelja.
Molim Te, ispuni moju želju!


nayana srini vinoda ksobhitananga nagonmathita
gahana radha citta kasara garbhah
pranaya rasa marandasvada lila sadanghrir
vraja nava yuva rajah kanksitam me krisista
(5)

O mladi prinče Vraje, Tvoje oči poput koplja veselo pogađaju i uznemiruju slona strastvenih želja, koji zbog toga uzrokuje nemir u dubinama jezera Sri Radhina srca. Ti si bumbar koji kuša med ljubavnih zabava. Molim Te, ispuni moju želju!


anupadam udayantya radhikasanga siddhya
sthagita prithu rathanga dvandva raganubandhah
madhurima madhu dhara doraninam udanvan
vraja nava yuva rajah kanksitam me krisista
(6)

O mladi prinče Vraje, Tvoja vječna ljubav prema Sri Radhi pokorava čak i strastvenu ljubav ptica cakravaka (jer su one odvojene noću, dok Krsna može susresti Radhu i danju i noću). Ocean si
u koji utječu sve medne rijeke transcendentalne slatkoće. Molim Te, ispuni moju želju!


alaghu kutila radha dristi vari niruddha
tri jagad aparatantroddama ceto gajendrah
sukha mukhara visakha narmana smera vaktro
vraja nava yuva rajah kanksitam me krisista
(7)

O mladi prinče Vraje, Tvoje nesavladivo gospodsko srce slona, kojime ništa u sva tri svijeta ne može ovladati, vezuje snažna i prevrtljiva užad Sri Radhina pogleda. Tvoje se lice osmjehuje dok slušaš blažene dosjetke pričljive Visake. Molim Te, ispuni moju želju!


tvayi rahasi milantyam sambhrama nyasa bhugna-
pyusasi sakhi tavali mekhala pasya bhati
iti vivrita rahasyair hrepayann eva radham
vraja nava yuva rajah kanksitam me krisista
(8)

O mladi prinče Vraje, postiđuješ Radhu razotkrivanjem Vaših intimnih zabava, govoreći jednoj djevojci: „ O sakhi! Pogledaj samo kako zvončići oko pasa tvoje prijateljice sjajno blistaju, iako ih je, žurno sastajući se s tobom na ovom skrovitom mjestu, licemjerno vezala u velikoj žurbi!“.
Molim Te, ispuni moju želju!


vraja nava yuva rajasyastakam tusta buddhih
kalita vara vilasam yah prayatnad adhite
parijana gananayam nama tasyanurajyan
vilikhati kila vrindaranya rajni rasajnah
(9)

Sri Krsna, koji poznaje okuse preme Sri Vrindavanesvari Radhike, bit će zadovoljan onim tko pozorno i zadovoljna srca izgovara ovih osam stihova koji opisuju vrhunska zadovoljstva mladog princa Vraje i njegovo će ime uvrstiti među Svoje intimne pratioce.

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter