"Sve je u svjesnosti."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Fotografije

Kirtan Mela, Njemačka 2013.

Upravo smo završili našu 3. Kirtan Melu u Njemačkoj. I ovoga su puta mnogi bhakte iskusili da se kroz kirtan u društvu mnogobrojnih bhakta stvara iznimno duhovno iskustvo Krišnina prisustva. To je zasigurno uvelike povećalo njihovu vjeru.

Fotografije
Video
Lekcije
Prijenos uživo
All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter