"Sve je u svjesnosti."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Pjevanje Svetih Imena

Temeljni principi kirtana Gospodina Gaurange - 2. dio

Napisao Sacinandana Swami

Od Narade Munija možemo naučiti sljedeće:

1) Moramo uzeti utočište u Krišni tako što ćemo mantrati u raspoloženju odvojenosti, i

2) Dok mantramo moramo biti u poniznu stanju svijesti, oslobođeni zavisti

Narada Muni to izražava vlastitim riječima:

„Počeo sam slaviti Gospodina i neprestano pjevati Njegovo sveto ime, zanemarivši sve formalnosti materijalnog svijeta. Takvo je pjevanje i sjećanje na transcendentalne zabave Gospodina puno blagoslova. Tako sam putovao po cijeloj Zemlji, potpuno zadovoljan, lišen ponosa i zavisti.“
(SB 1.6.26)

RASPOLOŽENJE ODVOJENOSTI

Kako biste došli u raspoloženje iščekivanja, raspoloženje žudnje za Krišnom: „Krišna, doista Te trebam,” možete učiniti sljedeće:

* Slušajte o Krišni iz Bhagavatama. Na taj ćete način razviti ukus.

* Služite Bhagavate – bhakte koji govore o Bhagavatamu i žive slijedeći njegov primjer. Oni nam mogu dati bhakti koju oni imaju za Krišnu.

U predavanju na Nektar predanosti (Sri Vrindavana Dhama, 20. listopada, 1972.), Srila Prabhupada objašnjava da je redovito čitanje zapisa acarya istovjetno druženju s njima, a slijedimo li ono što su zapisali, tada služimo njihova lotosolika stopala.

Slušajući Bhagavatam i služeći bhakte Bhagavate, shvatit ćemo da pripadamo Krišni. To će nas razumijevanje nagnati da se u potrazi za utočištem okrenemo Krišni. Stoga će se bhakta moliti na sljedeći način:

Ayi nanda tanuja kinkaram... Dragi moj Gospodine, Tvoj sam vječni sluga, ali sam na neki način pao u ovaj ocean rođenja i smrti. Molim Te, izbavi me iz ovog oceana smrti i postavi me kao česticu do Tvojih lotosolikih stopala.”
(Siksastaka 5)

PONIZNOST

Srila Prabhupada je u komentaru na stih 1.6.26 rekao da oni bhakte koji ozbiljno pristupaju pjevanju Gospodinovih imena nemaju želja za materijalnom dobiti. Nikada nikome ne zavide niti osjećaju ponos zato što su kvalificirani da se vrate kući Bogu.

Sri Caitanya Mahaprabhu isti princip iznosi u trećem stihu Siksastake u kojem kaže:

trnad api sunicena taror api sahisnuna
amanina manadena kirtaniya sada hari

“Gospodinovo ime trebamo pjevati ponizna uma, smatrajući sebe nižim od slamke na ulici. Trebamo biti snošljiviji od drveta, lišeni svakoga osjećaja lažnog ugleda i spremni drugima odati poštovanje. U takvom stanju uma možemo neprestano pjevati Gospodinovo sveto ime.”

Kao što možemo vidjeti, način na koji je Narada Muni pjevao, ´posve zadovoljan, ponizan i lišen zavisti´, također je poučavao i Sri Caitanya Mahaprabhu:

• Moramo biti lišeni ponosa poput slamke na ulici po kojoj ljudi gaze, i

• Moramo biti lišeni zavisti; kako kaže Mahaprabhua – moramo drugima odavati poštovanje, a ne osjećati zavist prema njima.

Ova se Mahaprabhuova uputa ne odnosi samo na društvenu etiketu prema kojoj ukazujemo poštovanje onima koji su na višem položaju od nas: „O, sannyasi Maharaja, ti si najbolji.” Ne, to znači da poštujemo svakoga, sve duše, bez želje da išta dobijemo zauzvrat. Stoga, sljedeći put kad nam netko ne ukaže poštovanje, sljedeći put kad nas netko uvrijedi, samo bismo trebali shvatiti da nije vrijedno s time se boriti. Mi želimo nešto puno uzvišenije.

Postanimo praktični!

1) Kada sjednete da biste mantrali japu ili pjevali kirtan, sjetite se Gospodina i da ste sada odvojeni od Njega. Obratite Mu se u potrazi za utočištem:

krsna, tomara hana´ yadi bale eka-bara
maya-bandha haite krsna tare kare para

„Dragi moj Gospodine Krišna, iako sam Te zaboravio tijekom mnogo godina u materijalnom svijetu, danas Ti se predajem. Tvoj sam iskren i ozbiljan sluga. Molim Te, uključi me u Svoju službu.” (CC M 22.33)

2) Zatim nastavite mantrati usredotočeni na maha-mantru. Pokušajte čuti svaku mantru i u isto vrijeme biti u raspoloženju čežnje.

3) Kad vam um počne lutati i više se ne možete lako usredotočiti na sveto ime, u umu dozovite osjećaj poniznosti. Možete Gospodinu uputiti sljedeću molitvu:

aparadha-sahasra-bhajanam
patitam bhima-bhavarnaodare
agatim saranagatam hare
krpaya kevalam atmasat kuru

„O Hari! Kriv sam jer sam počinio tisuće i tisuće uvreda, i zato se utapam u ovom strašnom, uzburkanom oceanu materijalnog postojanja. Izgubio sam se, ali želim pronaći ispravan put, te stoga uzimam utočište Tvojih lotosolikih stopala. Molim Te, prihvati me kao Svojega samo zbog Svoje milosti.” (Stotra-ratna 48)

Nastavite li mantrati na taj način, iz srca i pokušavajući se povezati s Gospodinom, dogodit će se čuda!

Nastavit će se…
 

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter