"Meditacija je metoda ulaska u
sveti prostor srca gdje te očekuje
cijeli duhovni svijet."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

Meditacije

Meditacija o Gospodinu Gaurangi

Napisao Sacinandana Swami

Kada će se Gospodin Gaurahari pojaviti u mojoj meditaciji i Svoja lotosolika stopala s ljubavlju položiti u moje srce?

Njegov zlatni sjaj zaklanja blještavilo milijuna bljesaka munja. Njegovo je lice tako nevjerojatno lijepo da se jesenji Mjesec, netom nakon što je izašao, želi skriti, posramljen.

Oči su Mu poput dva bumbara, koja osjećaju neodoljivu privlačnost da slete na lice Gospodina Jagannathe, nalik blistavu cvijetu lotosa.

Dok u zanosu pjeva sveto ime Gospodina Krišne, visoki valovi zanosa bacaju Ga u oceanu ljubavi.

Iz očiju Mu teku potoci suza dok Ga val za valom povlači sve dublje u kirtanu Njegovih vlastitih imena i odlika.

Dok pleše, nemirni pokreti Njegova lica zadivljuju čak i gospodina Šivu, vrhovnog plesača. Prašina koja se diže s tla prekriva Sri Gauracandru kao predivna ponuda cvijeća Majke Bhumi…. Kako predivna bujica nektara za um!

Iznova i iznova vapi, rukama pokazujući prema Gospodaru duhovnog neba: „O Krišna, O Mukunda, Murari, O Vanamali – gdje si sada?”

Svjetlost koja zrači iz Njegovih lotosolikih noktiju na nogama iskorjenjuje tamu iz srca svih stanovnika univerzuma koji Ga se sjete čak i na tren, donoseći valove blaženstva iz oceana Njegove ljubavi. Njegove milostive riječi i pogled u potpunosti uklanjaju sav strah materijalnog postojanja.

Gospodin Gaurahari pročišćava više od nebeske Yamune. Slađi je od nektara madhuke. I osvježava više od vjetrova s Gange.

Poput majke koja među svojoj djecom ne pravi razliku, On je pun ljubavi prema svakome tko Mu se obrati.

Kada će se taj Gospodin pojaviti u mojoj meditaciji i Svoja lotosolika stopala s ljubavlju položiti u moje mračno srce?
 

All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter