"Meditacija je metoda ulaska u
sveti prostor srca gdje te očekuje
cijeli duhovni svijet."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

NEWSLETTER

Saranagati Newsletter

Saranagati je inspirativan newsletter koji sadrži članke, pjesme i isječke iz lekcija i knjiga
Sacinandane Swamija, kao i izvatke iz svetih spisa te citate velikih učitelja. Ondje možete pronaći i raspored nadolazećih programa sa Sacinandanom Swamijem.
Newsletter izlazi jednom mjesečno i šalje se putem e-maila u obliku PDF dokumenta
na dvije stranice. Ovdje se možete besplatno prijaviti i pronaći nekoliko prošlih izdanja. Uskoro će biti dostupni svi brojevi.Opširnije
Saranagati Newsletter

Amrita Vani Training Letter

Training Letter Amrita Vani Sacinandane Swamija jedna je od posebnosti njegovih retreata i seminara. Amrita Vani donosi sažetak seminara – s posebnim naglaskom na praktične alate usvojenih ondje. Namjera Amrita Vani jest ta da pomogne sudionicima retreata da se prisjete sadržaja seminara kada se vrate svojim kućama i da im u njihovom svakodnevnom životu pruži podršku u primjeni tek usvojenih principa i alata. Amrita Vani trenutno je dostupan samo na engleskom, no uskoro ćete ga moći čitati i na hrvatskom jeziku. Opširnije
Amrita Vani Training Letter
All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter