"Ponekad se svakome od nas sve
doima isprazno, osim žudnje naše duše
za pronalaskom vlastita istinskog puta."
SacinandanaSwami.net
Online Shop

NEWSLETTER

Saranagati Newsletter

Saranagati je inspirativan newsletter koji sadrži članke, pjesme i isječke iz lekcija i knjiga
Sacinandane Swamija, kao i izvatke iz svetih spisa te citate velikih učitelja. Ondje možete pronaći i raspored nadolazećih programa sa Sacinandanom Swamijem.
Newsletter izlazi jednom mjesečno i šalje se putem e-maila u obliku PDF dokumenta
na dvije stranice. Ovdje se možete besplatno prijaviti i pronaći nekoliko prošlih izdanja. Uskoro će biti dostupni svi brojevi.Opširnije
Saranagati Newsletter

Amrita Vani Training Letter

Training Letter Amrita Vani Sacinandane Swamija jedna je od posebnosti njegovih retreata i seminara. Amrita Vani donosi sažetak seminara – s posebnim naglaskom na praktične alate usvojenih ondje. Namjera Amrita Vani jest ta da pomogne sudionicima retreata da se prisjete sadržaja seminara kada se vrate svojim kućama i da im u njihovom svakodnevnom životu pruži podršku u primjeni tek usvojenih principa i alata. Amrita Vani trenutno je dostupan samo na engleskom, no uskoro ćete ga moći čitati i na hrvatskom jeziku. Opširnije
Amrita Vani Training Letter
All content copyright (c) by SacinandanaSwami.com
Follow Sacinandana Swami on Follow Sacinandana Swami on Facebook Follow Sacinandana Swami on Twitter